एकच ध्यास गुणवत्ता विकास. जिल्हा परिषद शाळा खेराडे विटा ता-कडेगाव जि-सांगली

असेन मी नसेन मी माझ्या कलेतून दिसेन मी...वनिता मल्हारी मोरे(तोडकर)

Wednesday, 8 November 2017

संकलित मूल्यमापन प्रथम सत्र

"उंच माझा झोका" या माझ्या शैक्षणिक ब्लॉगला आपण दिलेल्या भरघोस प्रतिसादाबद्दल सर्व शिक्षक बंधू-भगिनींचे मनःपूर्वक आभार.●वनिता मल्हारी मोरे●🌹🌹🌹              


No comments:

Post a Comment