एकच ध्यास गुणवत्ता विकास. जिल्हा परिषद शाळा खेराडे विटा ता-कडेगाव जि-सांगली

असेन मी नसेन मी माझ्या कलेतून दिसेन मी...वनिता मल्हारी मोरे(तोडकर)

Sunday, 19 February 2017

माझी शिक्षक संचिका

ब्लॉग निर्मितीसाठी मोलाचे मार्गदर्शन आणि सहकार्य करणारे श्री.प्रवीण डाकरे सर यांचे खूप खूप आभार

वनिता मल्हारी मोरे जिल्हा परिषद शाळा खेराडे विटा ता-कडेगाव जि-सांगली


1 comment: